EvanjelickýJózua11,2

Józua 11:2

a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí a v údolí južne od Kin­nerótu i v Nížine a na dór­skom náv­rší na západ,


Verš v kontexte

1 Keď sa chácór­ský kráľ Jábín o tom do­počul, po­slal po­slov k mádon­skému kráľovi Jóbábovi, šim­rón­skemu kráľovi, achšáfs­kemu kráľovi 2 a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí a v údolí južne od Kin­nerótu i v Nížine a na dór­skom náv­rší na západ, 3 ku Kanaán­com na západe a na východe, k Amorej­com, Chetej­com, Perizej­com a Jebúsej­com na po­horí a k Chivij­com na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pá.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 jako aj ku kráľom, ktorí boli od severa na vr­choch i na rovine južne od Kineróta i na nížine i na výšine Dóra od mora, na západe,

Evanjelický

2 a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí a v údolí južne od Kin­nerótu i v Nížine a na dór­skom náv­rší na západ,

Ekumenický

2 a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí, v údolí južne od Kin­neretu, na Nížine, na Dór­skom náv­rší na západ,

Bible21

2 a další krále na se­ve­ru v horách, v Aravě jižně od Ga­li­lej­ského je­ze­ra, v pod­hůří a v Náfot-doru na západě.