RoháčekJózua11,3

Józua 11:3

ku Kananejovi na východe i na západe i k Amorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vr­choch a k Hevejovi pod Her­monom v zemi Mic­pa.


Verš v kontexte

2 jako aj ku kráľom, ktorí boli od severa na vr­choch i na rovine južne od Kineróta i na nížine i na výšine Dóra od mora, na západe, 3 ku Kananejovi na východe i na západe i k Amorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vr­choch a k Hevejovi pod Her­monom v zemi Mic­pa. 4 A vy­šli oni aj všet­ky ich voj­ská s nimi, mnoho ľud­stva, jako pies­ku, ktorý je na brehu mora čo do množs­tva, i koní i vozov veľmi mnoho.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 ku Kananejovi na východe i na západe i k Amorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vr­choch a k Hevejovi pod Her­monom v zemi Mic­pa.

Evanjelický

3 ku Kanaán­com na západe a na východe, k Amorej­com, Chetej­com, Perizej­com a Jebúsej­com na po­horí a k Chivij­com na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pá.

Ekumenický

3 ku Kanaánčanom na západe a na východe, k Amorejčanom, Chetitom, Periz­zejom, Jebúsejom na po­horí a k Chivvijom na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pa.

Bible21

3 Na východě i na západě byli Kananej­ci, v po­hořích Emo­rej­ci, Chetej­ci, Pe­ri­zej­ci a Je­bu­sej­ci a pod Her­mo­nem v kra­ji Micpa byli Hivej­ci.