RoháčekJeremiáš7,22

Jeremiáš 7:22

Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti.


Verš v kontexte

21 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Sober­te svoje zápal­né obeti so svojimi bit­nými obeťami a jedz­te mäso! 22 Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti. 23 Ale iba toto som im pri­kázal a po­vedal som: Počúvaj­te na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ces­te, ktorú vám pri­kážem, aby vám bolo dob­re.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo veď som nehovoril s vašimi ot­cami ani som im ne­prikázal v deň, v ktorý som ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, o nijakej zápalnej alebo bit­nej obeti.

Evanjelický

22 Lebo vašim ot­com v ten deň, keď som ich vy­viedol z Egyp­ta, nič som nehovoril ani ne­prikázal ani o zápal­ných, ani o zábit­ných obetiach.

Ekumenický

22 Vašim ot­com som nehovoril ani ne­prikazoval vtedy, keď som ich vy­viedol z Egypta o spaľovaných obetách a obetách s hostinou.

Bible21

22 Teh­dy, když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, ne­mlu­vil jsem s nimi pro­to, abych jim dal přikázání o zápalech a obě­tech,