RoháčekJán21,16

Ján 21:16

Evanjelium podľa Jána

A zase mu po­vedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu po­vedal Ježiš: Pas ako pas­tier moje ovečky!


Verš v kontexte

15 A po­tom, keď sa naraňaj­kovali, po­vedal Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje jah­niat­ka! 16 A zase mu po­vedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu po­vedal Ježiš: Pas ako pas­tier moje ovečky! 17 Po­vedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? V­tedy sa za­rmútil Peter, že mu po­vedal po tretie: Či ma máš rád? A po­vedal mu: Pane, ty vieš všet­ko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje ovečky!

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 A zase mu po­vedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu po­vedal Ježiš: Pas ako pas­tier moje ovečky!

Evanjelický

16 Po druhý raz spýtal sa ho za­se: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu od­povedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky!

Ekumenický

16 Opýtal sa ho znova, po druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on od­povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje ov­ce!

Bible21

16 Po­tom se ho ze­ptal po­druhé: „Ši­mo­ne Janův, mi­lu­ješ mě?“ „Ano, Pane,“ od­po­věděl mu. „­Ty víš, že tě mám rád.“ Tehdy mu Ježíš ře­kl: „Pečuj o mé ovce.“

RoháčekJán21,16