RoháčekIzaiáš40,15

Izaiáš 40:15

Hľa, národy jako kvap­ka z ved­ra a po­važovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, os­trovy zdvih­ne jako prášok!


Verš v kontexte

14 S kýmže sa radil, aby mu bol dal roz­umieť a na­učil ho k­ráčať stezkou súdu a vy­učil ho známos­ti? Alebo nech mu oznámi ces­tu roz­um­nos­ti! 15 Hľa, národy jako kvap­ka z ved­ra a po­važovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, os­trovy zdvih­ne jako prášok! 16 A Libanon? Ne­stačil by na zanietenie ohňa, a jeho zveriny by nebolo do­sť na zápal­nú obeť.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľa, národy jako kvap­ka z ved­ra a po­važovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, os­trovy zdvih­ne jako prášok!

Evanjelický

15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z ved­ra, treba ich po­kladať za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia sťa zrn­ko pies­ku,

Ekumenický

15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z vedra, po­kladajú sa za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia ako zrn­ko pies­ku,

Bible21

15 Hle, náro­dy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá os­t­rovy jako prach.