Roháček1. Mojžišova27,8

1. Mojžišova 27:8

Genesis

A tak teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a urob to, čo ti roz­kazujem.


Verš v kontexte

7 Dones mi zverinu a pri­prav mi chut­ný po­krm, a budem jesť a po­tom ťa požeh­nám pred Hos­podinom, prv ako zo­mriem. 8 A tak teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a urob to, čo ti roz­kazujem. 9 Nože idi ku stádu a vez­mi a dones mi od­tiaľ dvoje pek­ných koz­liat, a pri­pravím z nich chut­ný po­krm pre tvoj­ho ot­ca, jaký má rád.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a urob to, čo ti roz­kazujem.

Evanjelický

8 Teraz však, syn môj, po­slúch­ni ma v tom, čo ti pri­kážem.

Ekumenický

8 Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem:

Bible21

8 Po­s­lech­ni mě te­dy, synu můj, a udě­lej, co ti řeknu: