Ekumenický1. Mojžišova27,8

1. Mojžišova 27:8

Genesis

Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem:


Verš v kontexte

7 Prines mi zo svoj­ho úlov­ku a pri­prav mi obľúbené jed­lo. Najem sa a požeh­nám ťa pred Hos­podinom, skôr ako zo­mriem. 8 Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem: 9 Choď k stádu a prines mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá. Tvoj­mu ot­covi pri­pravím z nich jeho obľúbené jed­lo.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a urob to, čo ti roz­kazujem.

Evanjelický

8 Teraz však, syn môj, po­slúch­ni ma v tom, čo ti pri­kážem.

Ekumenický

8 Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem:

Bible21

8 Po­s­lech­ni mě te­dy, synu můj, a udě­lej, co ti řeknu:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček