Roháček1. Mojžišova27,2

1. Mojžišova 27:2

Genesis

A riekol: Nože hľa, som starý; ne­viem dňa svojej smr­ti.


Verš v kontexte

1 A stalo sa, keď sa zo­starel Izák, a jeho oči zo­slab­ly tak, že ne­videl, za­volal Ezava, svoj­ho staršieho syna, a riekol mu. Môj synu. A on mu od­povedal: Tu som, otče. 2 A riekol: Nože hľa, som starý; ne­viem dňa svojej smr­ti. 3 Tak teraz vez­mi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vy­j­di na pole a ulov mi zverinu.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

2 A riekol: Nože hľa, som starý; ne­viem dňa svojej smr­ti.

Evanjelický

2 Vtedy mu po­vedal: Aj­hľa, som starý a ne­viem, v ktorý deň umriem.

Ekumenický

2 Nato pre­hovoril: Po­zri, som starý a ne­viem, kedy môžem zo­mrieť.

Bible21

2 Teh­dy mu ře­kl: „Po­hleď, jsem starý a ne­vím, kdy umřu.