Roháček1. Mojžišova27,3

1. Mojžišova 27:3

Genesis

Tak teraz vez­mi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vy­j­di na pole a ulov mi zverinu.


Verš v kontexte

2 A riekol: Nože hľa, som starý; ne­viem dňa svojej smr­ti. 3 Tak teraz vez­mi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vy­j­di na pole a ulov mi zverinu. 4 A pri­prav mi chut­ný po­krm, aký mám rád; dones mi ho, a budem jesť, aby ťa požeh­nala moja duša, prv ako zo­mriem.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak teraz vez­mi, prosím, svoju zbraň, svoj túl a svoje lučište, a vy­j­di na pole a ulov mi zverinu.

Evanjelický

3 Vez­mi teraz svoje náčinie - tulec i luk - a vy­j­di na pole, ulov mi zver

Ekumenický

3 Vez­mi si zbraň, tulec a luk, vy­j­di na pole a niečo mi ulov.

Bible21

3 Vez­mi pro­sím své zbraně, svůj tou­lec a luk, vy­jdi do po­lí a ulov mi zvěři­nu.