RoháčekEzechiel8,15

Ezechiel 8:15

A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti ako toto.


Verš v kontexte

14 Tak ma do­viedol ku vchodu brány domu Hos­podinov­ho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tam­múza. 15 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti ako toto. 16 V­tedy ma do­viedol do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho. A hľa, p­ri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi dvoranou a medzi ol­tárom, bolo okolo dvad­saťpäť mužov, ktorých chrb­ty boly ob­rátené ku chrámu Hos­podinov­mu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ sl­n­cu.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti ako toto.

Evanjelický

15 Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti, ako sú tieto.

Ekumenický

15 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, než sú tieto.

Bible21

15 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „U­vi­díš ale ještě horší ohavnosti než tyto.“