EvanjelickýEzechiel8,15

Ezechiel 8:15

Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti, ako sú tieto.


Verš v kontexte

14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány domu Hos­podinov­ho, ob­rátenej na sever, a tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza. 15 Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti, ako sú tieto. 16 Pri­viedol ma do vnútor­ného dvora domu Hos­podinov­ho, a hľa, pri vchode do chrámu Hos­podinov­ho, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov, ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podinov­mu a tvárou k východu. Klaňali sa sln­ku, ob­rátení na východ.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti ako toto.

Evanjelický

15 Riekol mi: Videl si, človeče? Znovu uvidíš ešte väčšie ohav­nos­ti, ako sú tieto.

Ekumenický

15 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, než sú tieto.

Bible21

15 „Vi­díš to, synu člověčí?“ ře­kl mi. „U­vi­díš ale ještě horší ohavnosti než tyto.“