RoháčekEzechiel37,3

Ezechiel 37:3

A riekol mi: Synu človeka, či ožijú tieto kos­ti? A ja som po­vedal: Pane, Hos­podine, ty vieš.


Verš v kontexte

2 A pre­viedol ma pop­ri nich kolom do­okola. A hľa, bolo ich veľmi mnoho na tvári údolia, a hľa, boly veľmi suché. 3 A riekol mi: Synu človeka, či ožijú tieto kos­ti? A ja som po­vedal: Pane, Hos­podine, ty vieš. 4 Vtedy mi riekol: Prorokuj o tých­to kos­tiach a po­vieš im: Vy, suché kos­ti, počuj­te slovo Hos­podinovo!

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

3 A riekol mi: Synu človeka, či ožijú tieto kos­ti? A ja som po­vedal: Pane, Hos­podine, ty vieš.

Evanjelický

3 I po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Hos­podine, Pane, Ty to vieš!

Ekumenický

3 Po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Pane, Hos­podin, ty to vieš!

Bible21

3 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „­mo­hou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ od­po­věděl jsem, „to víš ty.“