EkumenickýEzechiel37,3

Ezechiel 37:3

Po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Pane, Hos­podin, ty to vieš!


Verš v kontexte

2 Po­vodil ma okolo nich. Bolo ich v údolí mnoho. Boli veľmi suché. 3 Po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Pane, Hos­podin, ty to vieš! 4 Po­vedal mi: Prorokuj o týchto kos­tiach a po­vedz im: Suché kos­ti, čuj­te slovo Hos­podina!

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

3 A riekol mi: Synu človeka, či ožijú tieto kos­ti? A ja som po­vedal: Pane, Hos­podine, ty vieš.

Evanjelický

3 I po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Hos­podine, Pane, Ty to vieš!

Ekumenický

3 Po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Pane, Hos­podin, ty to vieš!

Bible21

3 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „­mo­hou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ od­po­věděl jsem, „to víš ty.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček