RoháčekEzechiel11,2

Ezechiel 11:2

A riekol mi: Synu človeka, toto tí mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te,


Verš v kontexte

1 A Duch ma vy­z­dvihol a za­viedol ma k východ­nej bráne domu Hos­podinov­ho, ktorá je ob­rátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Az­zúrov­ho, a Pelatiáša, syna Benai­ášov­ho, kniežatá ľudu. 2 A riekol mi: Synu človeka, toto tí mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te, 3 ktorí hovoria: Ne­staväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my s­me mäsom.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 A riekol mi: Synu človeka, toto tí mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te,

Evanjelický

2 Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te.

Ekumenický

2 Po­vedal mi: Človeče, toto sú muži, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto mes­te.

Bible21

2 „Synu člověčí,“ ře­kl mi Hos­po­din, „­ti­to muži plánují hanebnosti a do­mlou­vají zlá roz­hodnutí pro město.