Roháček1. Timoteovi1,8

1. Timoteovi 1:8

Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval,


Verš v kontexte

7 a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvr­dia. 8 Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval, 9 vediac to, že zákon nie je daný pre spraved­livého, ale pre bez­zákon­ných a ne­pod­daj­ných, pre bez­božných a hriešnych, pre ne­svätých a obec­ných, pre ot­cov­rahov a materov­rahov a pre vrahov vôbec,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval,

Evanjelický

8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva,

Ekumenický

8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru,

Bible21

8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá.