Evanjelický1. Timoteovi1,8

1. Timoteovi 1:8

My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva,


Verš v kontexte

7 chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvr­dia. 8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva, 9 vedomý toho, že zákon nie je pre spravod­livého, ale (je) pre zločin­cov a ne­pos­lušných, bez­božníkov a hriešnikov, ne­svedomitých a zvr­h­lých, pre ot­cov­rahov a mat­kov­rahov, vražed­níkov,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval,

Evanjelický

8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva,

Ekumenický

8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru,

Bible21

8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá.