Bible211. Timoteovi1,8

1. Timoteovi 1:8

Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá.


Verš v kontexte

7 Chtě­li by být uči­te­li Záko­na, při­tom ale vůbec ne­chápou, co ří­kají ani na čem trvají. 8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá. 9 Je tře­ba mít na pamě­ti, že Zákon není určen pro sprave­dlivého. Vztahuje se na zločin­ce a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bez­věrce, na ty, kterým není nic svaté, na ot­covrahy, mat­kovrahy a vrahy vůbec,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval,

Evanjelický

8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva,

Ekumenický

8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru,

Bible21

8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček