EvanjelickýZjavenie21,1

Zjavenie 21:1

Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vot­né nebo a pr­vot­ná zem sa po­minuli a mora už niet.


Verš v kontexte

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vot­né nebo a pr­vot­ná zem sa po­minuli a mora už niet. 2 A videl som sväté mes­to, nový Jeruzalem, zo­stupovať z neba od Boha, pri­pravený ako ne­ves­tu vy­zdobenú svoj­mu ženíchovi. 3 A počul som mohut­ný hlas od trónu: Aj­hľa, stánok Boží s ľuďmi; pre­bývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo.

Evanjelický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vot­né nebo a pr­vot­ná zem sa po­minuli a mora už niet.

Ekumenický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet.

Bible21

1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo.