EvanjelickýZjavenie2,8

Zjavenie 2:8

An­jelovi cir­kev­ného zboru smyr­nen­ského na­píš: Toto hovorí Pr­vý a Po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil:


Verš v kontexte

7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. 8 An­jelovi cir­kev­ného zboru smyr­nen­ského na­píš: Toto hovorí Pr­vý a Po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil: 9 po­znám tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý - i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale sú satanovou synagógou.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A an­jelovi smyr­nen­ského sboru na­píš: Toto hovorí ten pr­vý a po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil:

Evanjelický

8 An­jelovi cir­kev­ného zboru smyr­nen­ského na­píš: Toto hovorí Pr­vý a Po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil:

Ekumenický

8 An­jelovi cir­kvi v Smyrne na­píš:

Bible21

8 „An­dělu církve ve Smyrně na­piš: Toto praví Ten první i po­slední, který byl mrt­vý a ožil: