EvanjelickýZjavenie2,21

Zjavenie 2:21

Dal som jej čas kajať sa, a nech­ce sa kajať zo svoj­ho smils­tva.


Verš v kontexte

20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám. 21 Dal som jej čas kajať sa, a nech­ce sa kajať zo svoj­ho smils­tva. 22 Hľa, vr­hám ju na lôžko, aj všet­kých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skut­kov.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A dal som jej čas, aby učinila po­kánie zo svoj­ho smils­tva, ale ne­učinila po­kánia.

Evanjelický

21 Dal som jej čas kajať sa, a nech­ce sa kajať zo svoj­ho smils­tva.

Ekumenický

21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svoj­ho smils­tva kajať nech­ce.

Bible21

21 Dal jsem jí čas, aby či­ni­la pokání ze svého smil­stva, ale ona ne­chce.