EkumenickýZjavenie2,21

Zjavenie 2:21

Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svoj­ho smils­tva kajať nech­ce.


Verš v kontexte

20 No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám. 21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svoj­ho smils­tva kajať nech­ce. 22 Hľa, vr­hám ju na lôžko boles­ti a tých, čo s ňou cudzoložia, vr­hám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skut­ky.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A dal som jej čas, aby učinila po­kánie zo svoj­ho smils­tva, ale ne­učinila po­kánia.

Evanjelický

21 Dal som jej čas kajať sa, a nech­ce sa kajať zo svoj­ho smils­tva.

Ekumenický

21 Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svoj­ho smils­tva kajať nech­ce.

Bible21

21 Dal jsem jí čas, aby či­ni­la pokání ze svého smil­stva, ale ona ne­chce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček