EvanjelickýZjavenie2,11

Zjavenie 2:11

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí!


Verš v kontexte

10 Neboj sa toho, čo máš tr­pieť! Aj­hľa, diabol hod­lá nie­ktorých z vás vrh­núť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života! 11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí! 12 An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč:

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť.

Evanjelický

11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí!

Ekumenický

11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí.

Bible21

11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.“