EvanjelickýŽalmy9,6

Žalmy 9:6

Kar­hal si po­hanov a bez­božného za­hubil, na večné veky vy­trel si ich meno.


Verš v kontexte

5 lebo si roz­riešil môj súd a spor, po­sadil si sa na pre­stol ako spravod­livý sud­ca.
6 Kar­hal si po­hanov a bez­božného za­hubil, na večné veky vy­trel si ich meno.
7 Ne­priateľom je koniec; tros­kami sú na večnosť; roz­boril si ich mes­tá a ich pamiat­ka už za­pad­la.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.

Evanjelický

6 Kar­hal si po­hanov a bez­božného za­hubil, na večné veky vy­trel si ich meno.

Ekumenický

6 Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.

Bible21

6 Obořil ses na po­ha­ny, niče­my zničil jsi, jejich jméno smazals navž­dy, navěky!