EvanjelickýŽalmy9,7

Žalmy 9:7

Ne­priateľom je koniec; tros­kami sú na večnosť; roz­boril si ich mes­tá a ich pamiat­ka už za­pad­la.


Verš v kontexte

6 Kar­hal si po­hanov a bez­božného za­hubil, na večné veky vy­trel si ich meno.
7 Ne­priateľom je koniec; tros­kami sú na večnosť; roz­boril si ich mes­tá a ich pamiat­ka už za­pad­la.
8 Ale Hos­podin večne tróni; svoj stolec si pri­pravil na súd.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.

Evanjelický

7 Ne­priateľom je koniec; tros­kami sú na večnosť; roz­boril si ich mes­tá a ich pamiat­ka už za­pad­la.

Ekumenický

7 Po ne­priateľoch zo­stali navždy len tros­ky, zbúral si ich mes­tá, niet po nich ani pamiat­ky. (hé)

Bible21

7 Ko­nec ne­přá­tel – trvalé trosky! Zbořils jim měs­ta – není památky!