EvanjelickýŽalmy75,9

Žalmy 75:9

Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.


Verš v kontexte

8 ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.
9 Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo kalich je v ruke Hos­podinovej, a víno sa v ňom pení: je pl­ný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvas­nice vy­sr­kajú a vypijú všet­ci bez­božníci zeme.

Evanjelický

9 Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.

Ekumenický

9 Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom; z neho nalieva a všet­ci bez­božníci zeme ho aj s kalom vy­pijú do dna.

Bible21

9 Hos­po­din drží ka­lich v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho až do dna, k se­dlině!