EvanjelickýŽalmy75,8

Žalmy 75:8

ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.


Verš v kontexte

7 Lebo ani od východu, ani od západu, ani od púšte ne­prichádza po­výšenie,
8 ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.
9 Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Bôh, sud­ca, jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.

Evanjelický

8 ale Boh je sud­com: jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.

Ekumenický

8 Len Boh je sud­ca: jed­ného poníži, druhého po­výši.

Bible21

8 Je­dině Bůh pře­ce soud­cem je – jedno­ho po­vyšuje, druhého snižuje.