EvanjelickýŽalmy75,10

Žalmy 75:10

Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.


Verš v kontexte

9 Lebo v ruke Hos­podinovej je kalich, šumiace víno pl­né korenia; keď z neho naleje, aj jeho kvas­nice vy­chlípu, vy­pijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.
11 Všet­ky rohy bez­božníkov ob­sekám a vy­výšia sa rohy spravod­livého.

späť na Žalmy, 75

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ja budem zves­tovať s­kut­ky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobov­mu žal­my.

Evanjelický

10 Ja to však budem hlásať naveky a ospevovať budem Boha Jákobov­ho.

Ekumenický

10 Ja však budem plesať naveky, ospevovať budem Boha Jákobov­ho.

Bible21

10 Já se však budu navěky radovat, Bohu Jáko­bovu budu zpívat žalm: