EvanjelickýŽalmy60,10

Žalmy 60:10

Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.


Verš v kontexte

9 Mne pat­rí Gileád, mne Menašše; Ef­rajim je mi pril­bou na hlave a Júda mojou ber­lou.
10 Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.
11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto za­vedie ma po Edóm?

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

10 Moáb mi je nádobou na umývanie, na Edoma za­hodím svoju obuv. Ty, Filištea, jasaj oproti mne!

Evanjelický

10 Moáb mi je umývad­lom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištín­skom víťaz­ne za­plesám.

Ekumenický

10 Moáb­sko je moje umývad­lo, na Edóm­sko hodím svoj san­dál, nad Filištín­skom víťaz­ne zajasám.

Bible21

10 Moáb za umyva­dlo slouží mi, na Edom san­dál odhodím, nad Fi­liští­ny vítězně zakřičím!“