EvanjelickýSudcov3,11

Sudcov 3:11

Krajina mala štyrid­sať rokov po­koj. Po­tom Kenázov syn Ot­níél zo­mrel.


Verš v kontexte

10 Duch Hos­podinov zo­stúpil na neho a on spravoval Iz­rael. Vy­tiahol do boja a Hos­podin dal Kúšán-Rišátajima, kráľa Sýrie, do jeho moci, a jeho ruka moc­ne doliehala na Kúšán-Rišátajima. 11 Krajina mala štyrid­sať rokov po­koj. Po­tom Kenázov syn Ot­níél zo­mrel. 12 Keď Iz­rael­ci opäť robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, Hos­podin dal moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi moc nad Iz­raelom, pre­tože robili, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A zem mala po­koj štyrid­sať rokov. A zo­mrel Ot­niel, syn Kenazov.

Evanjelický

11 Krajina mala štyrid­sať rokov po­koj. Po­tom Kenázov syn Ot­níél zo­mrel.

Ekumenický

11 Krajina mala po­tom štyrid­sať rokov po­koj, kým Kenazov syn Ot­níel nezom­rel.

Bible21

11 Země pak mě­la mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kena­zův, zemřel.