EvanjelickýSkutky2,43

Skutky 2:43

Skutky apoštolov

I prišla bázeň na všet­ky duše, a apoštolovia robili mnoho zá­zrakov a znamení.


Verš v kontexte

42 Títo zo­tr­vávali v apoštol­skom učení a v spoločen­stve, v lámaní chleba a na mod­lit­bách. 43 I prišla bázeň na všet­ky duše, a apoštolovia robili mnoho zá­zrakov a znamení. 44 A všet­ci veriaci, ktorí boli po­spolu, všet­ko mali spoločné,

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zá­zrakov a divov skr­ze apoštolov.

Evanjelický

43 I prišla bázeň na všet­ky duše, a apoštolovia robili mnoho zá­zrakov a znamení.

Ekumenický

43 Všet­kých sa zmocňovala bázeň, lebo pro­stred­níc­tvom apoštolov sa dialo veľa zá­zrakov a znamení.

Bible21

43 Všech­ny na­plni­la po­svátná úcta a skrze apošto­ly se dělo mno­ho zázračných zna­mení.