EkumenickýSkutky2,43

Skutky 2:43

Skutky apoštolov

Všet­kých sa zmocňovala bázeň, lebo pro­stred­níc­tvom apoštolov sa dialo veľa zá­zrakov a znamení.


Verš v kontexte

42 Ne­us­tále sa venovali učeniu apoštolov, brat­skému spoločen­stvu, lámaniu chleba a mod­lit­bám. 43 Všet­kých sa zmocňovala bázeň, lebo pro­stred­níc­tvom apoštolov sa dialo veľa zá­zrakov a znamení. 44 Všet­ci, čo uverili, boli po­spolu a mali všet­ko spoločné.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zá­zrakov a divov skr­ze apoštolov.

Evanjelický

43 I prišla bázeň na všet­ky duše, a apoštolovia robili mnoho zá­zrakov a znamení.

Ekumenický

43 Všet­kých sa zmocňovala bázeň, lebo pro­stred­níc­tvom apoštolov sa dialo veľa zá­zrakov a znamení.

Bible21

43 Všech­ny na­plni­la po­svátná úcta a skrze apošto­ly se dělo mno­ho zázračných zna­mení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček