EvanjelickýSkutky17,28

Skutky 17:28

Skutky apoštolov

lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme.


Verš v kontexte

27 aby hľadali Boha, či by Ho azda ne­na­hmatali a nenašli. Veď On pred­sa nie je ďaleko od ni­koho z nás, 28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme. 29 Keďže sme teda rod Boží, ne­smieme si mys­lieť, že božs­tvo je podob­né zlatu alebo strieb­ru, alebo kameňu, dielu ľud­ského umenia a dô­vtipu.

späť na Skutky, 17

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo i jeho rodina sme.

Evanjelický

28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a tr­váme , ako aj ktorýsi z vašich bás­nikov po­vedali: Lebo aj my Jeho rod sme.

Ekumenický

28 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom.

Bible21

28 ‚Vž­dyť jím ži­je­me, hýbe­me se a trváme.‘ Jak řek­li něk­teří z vašich básníků: ‚Jsme pře­ce jeho rodina.‘