EvanjelickýPríslovia20,7

Príslovia 20:7

Spravod­livý kráča vo svojej bez­úhon­nos­ti, blaho­slavené budú jeho deti po ňom.


Verš v kontexte

6 Mnohí sa chvália svojou dob­rotou, ale kto náj­de spoľah­livého muža?
7 Spravod­livý kráča vo svojej bez­úhon­nos­ti, blaho­slavené budú jeho deti po ňom.
8 Kráľ, ktorý sedí na sud­cov­skej stolici, vy­súdi svojím po­hľadom všet­ko zlé.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 Spraved­livý chodí vo svojej bez­úhon­nos­ti; blaho­slavení jeho synovia po ňom.

Evanjelický

7 Spravod­livý kráča vo svojej bez­úhon­nos­ti, blaho­slavené budú jeho deti po ňom.

Ekumenický

7 Spravod­livý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal.

Bible21

7 Sprave­dlivý je, kdo ži­je v poctivosti; šťastní bu­dou jeho po­tom­ci!