EvanjelickýPríslovia13,2

Príslovia 13:2

Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.


Verš v kontexte

1 Múd­ry syn po­slúcha na­pomínanie ot­covo, ale po­smešník ne­počúva kar­hanie.
2 Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.
3 Kto si dá po­zor na ús­ta, za­chová si život, tomu však, kto rozt­vára pery, hrozí skaza.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 Z ovocia s­vojich úst bude každý jesť dob­ré; ale duša tých, ktorí robia ne­ver­ne, sa najie ukrutnosti.

Evanjelický

2 Z ovocia úst človek jedáva dob­ré, ale žiadosť ne­ver­ných znamená násilie.

Ekumenický

2 Z ovocia svojich slov každý za­kúsi dob­ro, zrad­covia však bažia po násilí.

Bible21

2 Ovo­cem svých úst se každý hojně najía duši pro­radných na­sytí nási­lí.