EvanjelickýPieseň2,3

Pieseň 2:3

Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.


Verš v kontexte

2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.
3 Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.
4 Za­viedol ma do vín­nej piv­nice a lás­ka bola jeho znakom nado mnou.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Jako jab­loň medzi stromami lesa, tak môj milý medzi syn­mi. Žiadala som si sedieť v jeho tôni a sedím, a jeho ovocie je slad­ké môj­mu ďas­nu.

Evanjelický

3 Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.

Ekumenický

3 Ako jab­loň v lesnom poras­te je môj milý medzi mláden­cami. Po jeho tôni som veľmi túžila, sad­la som si a jeho ovocie je slad­ké pre moje pod­nebie.

Bible21

3 Jako jabloň mezi stro­my lesními, tak je můj mi­lý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovo­ce mým ústům lahodí.