EvanjelickýPieseň2,2

Pieseň 2:2

Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.


Verš v kontexte

1 Som ružou šárón­skou, ľali­ou údolí.
2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.
3 Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Jako ľalia medzi tŕnim, tak moja priateľka medzi dcérami.

Evanjelický

2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.

Ekumenický

2 Ako ľalia medzi bod­liak­mi je moja priateľka medzi devami.

Bible21

2 Jako li­lie mezi bodláky, tak je má mi­lá mezi dív­ka­mi.