Evanjelický4. Mojžišova3,24

4. Mojžišova 3:24

Numeri

Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov,


Verš v kontexte

23 Géršónov­ské čeľade táborili za príbyt­kom smerom na západ. 24 Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov, 25 Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov.

Evanjelický

24 Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov,

Ekumenický

24 Vod­com rodín Geršónov­cov bol El­jásaf, syn Láela.

Bible21

24 Vůd­cem geršon­ského ot­cov­ského domu byl Elja­saf, syn Lae­lův.