Evanjelický4. Mojžišova3,25

4. Mojžišova 3:25

Numeri

Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku


Verš v kontexte

24 Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov, 25 Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku 26 , kober­cové závesy ná­dvoria i oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, i prís­lušné stanové po­v­razy pre každú službu pri ňom.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia,

Evanjelický

25 Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku

Ekumenický

25 Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania,

Bible21

25 Geršo­novi synové do­sta­li ve Stanu setkávání do opa­t­rování Příby­tek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vcho­du do Stanu setkávání,