EvanjelickýMatúš25,5

Matúš 25:5

Evanjelium podľa Matúša

Keď ženích meškal, zdriem­li všet­ky a za­spali.


Verš v kontexte

4 tie roz­um­né si však vzali s lam­pami aj olej v nádobách. 5 Keď ženích meškal, zdriem­li všet­ky a za­spali. 6 O pol­noci na­stal krik: Aj­hľa, ženích, vy­j­dite mu na­proti!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly.

Evanjelický

5 Keď ženích meškal, zdriem­li všet­ky a za­spali.

Ekumenický

5 Keď ženích dlho ne­prichádzal, na všet­ky prišli driemoty a za­spali.

Bible21

5 Když ženich dlouho nešel, za­čaly všech­ny podři­movat a usnuly.