EvanjelickýMatúš16,11

Matúš 16:11

Evanjelium podľa Matúša

Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!


Verš v kontexte

10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí, a koľko košov ste zo­zbierali? 11 Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov! 12 Až vtedy porozumeli, že im ne­povedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farize­ov a sadúce­ov?

Evanjelický

11 Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!

Ekumenický

11 Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varuj­te sa však kvasu farizejov a saducejov.

Bible21

11 Jak to, že ne­chápete, že jsem ne­mlu­vil o chle­bu? Va­ruj­te se fa­ri­zej­ského a sa­du­cej­ského kvasu!“