EvanjelickýMatúš16,10

Matúš 16:10

Evanjelium podľa Matúša

Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí, a koľko košov ste zo­zbierali?


Verš v kontexte

9 Či ešte nerozumiete? Či sa ne­pamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí, a koľko košov ste naz­bierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí, a koľko košov ste zo­zbierali? 11 Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

10 Ani na tých sedem chlebov tých štyroch tisícov a koľko pleten­cov ste sob­rali?

Evanjelický

10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí, a koľko košov ste zo­zbierali?

Ekumenický

10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košíkov ste naz­bierali?

Bible21

10 Ani na těch sedm chle­bů pro ty čtyři tisíce, a ko­lik jste na­sbíra­li košů?