EvanjelickýMarek8,8

Marek 8:8

Evanjelium podľa Mareka

I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali.


Verš v kontexte

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať. 8 I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali. 9 Bolo ich asi štyritisíc. Po­tom ich pre­pus­til,

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak jedli a na­sýtili sa a na­sberali zvyšných kús­kov sedem košov.

Evanjelický

8 I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali.

Ekumenický

8 Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba.

Bible21

8 A tak se naje­dli do sytosti a ještě na­sbíra­li sedm košů nalá­maných kous­ků, které zbyly.