EvanjelickýMarek8,7

Marek 8:7

Evanjelium podľa Mareka

Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať.


Verš v kontexte

6 Roz­kázal teda zá­stupu po­sadiť sa na zem. Po­tom vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich roz­dávali ľudu. 7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať. 8 I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

7 A mali aj niekoľko rybičiek, a požeh­najúc ich po­vedal, aby aj tie pred­kladali.

Evanjelický

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať.

Ekumenický

7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať.

Bible21

7 Mě­li také pár malých rybek. Ježíš je požeh­nal a ře­kl, ať předkládají i je.