EvanjelickýMarek1,25

Marek 1:25

Evanjelium podľa Mareka

Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho!


Verš v kontexte

24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! 25 Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho! 26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A Ježiš mu po­hrozil a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho!

Evanjelický

25 Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho!

Ekumenický

25 No Ježiš mu po­hrozil slovami: Mlč a vy­j­di z neho!

Bible21

25 „Zmlkni,“ okři­kl ho Ježíš, „a vy­jdi z něj!“