EvanjelickýMarek1,24

Marek 1:24

Evanjelium podľa Mareka

Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!


Verš v kontexte

23 V ich synagóge bol práve človek po­sad­nutý nečis­tým duchom, ktorý vy­kríkol tak­to: 24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! 25 Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarén­sky? Prišiel si nás za­tratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží!

Evanjelický

24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!

Ekumenický

24 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť? Viem, kto si: Boží Svätý.

Bible21

24 „Ach, co je ti do nás, Ježíši Na­za­retský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“