EvanjelickýMarek1,26

Marek 1:26

Evanjelium podľa Mareka

I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho.


Verš v kontexte

25 Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho! 26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho. 27 Všet­ci užas­li a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečis­tým duchom roz­kazuje, a po­slúchajú Ho!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho.

Evanjelický

26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho.

Ekumenický

26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel.

Bible21

26 Nečis­tý duch tím mužem za­lom­coval, hla­si­tě vy­kři­kl a vy­šel z něj.