RoháčekMarek1,25

Marek 1:25

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš mu po­hrozil a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho!


Verš v kontexte

24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarén­sky? Prišiel si nás za­tratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží! 25 A Ježiš mu po­hrozil a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho! 26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A Ježiš mu po­hrozil a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho!

Evanjelický

25 Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho!

Ekumenický

25 No Ježiš mu po­hrozil slovami: Mlč a vy­j­di z neho!

Bible21

25 „Zmlkni,“ okři­kl ho Ježíš, „a vy­jdi z něj!“

RoháčekMarek1,25