EvanjelickýMarek1,22

Marek 1:22

Evanjelium podľa Mareka

I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákon­níci.


Verš v kontexte

21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákon­níci. 23 V ich synagóge bol práve človek po­sad­nutý nečis­tým duchom, ktorý vy­kríkol tak­to:

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako zákon­níci.

Evanjelický

22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákon­níci.

Ekumenický

22 Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci.

Bible21

22 Nad jeho učením tam jen žas­li, pro­tože je učil jako ten, kdo má zmo­cnění, a ne jako znal­ci Písma.