EvanjelickýMarek1,20

Marek 1:20

Evanjelium podľa Mareka

Hneď ich za­volal a oni zanechali otca Zebedea s jeho po­moc­ník­mi na lodi a šli za Ním.


Verš v kontexte

19 Keď po­odišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebede­ov­ho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete. 20 Hneď ich za­volal a oni zanechali otca Zebedea s jeho po­moc­ník­mi na lodi a šli za Ním. 21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A hneď ich po­volal. A oni opustiac svoj­ho otca Zebedea na lodi s nájom­ník­mi od­išli za ním.

Evanjelický

20 Hneď ich za­volal a oni zanechali otca Zebedea s jeho po­moc­ník­mi na lodi a šli za Ním.

Ekumenický

20 Hneď ich po­volal. Oni zanechali svoj­ho otca Zebedeja s nádenníkmi na lodi a od­išli za ním.

Bible21

20 Ihned je za­vo­lal a oni ne­cha­li svého otce Zeb­e­dea na lodi s ná­deníky a ode­š­li za ním.