EvanjelickýLukáš21,15

Lukáš 21:15

Evanjelium podľa Lukáša

lebo ja vám dám ús­ta aj múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať a od­porovať ani všet­ci vaši protiv­níci.


Verš v kontexte

14 Zau­mieňte si teda, že nebudete vo­pred roz­mýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám ús­ta aj múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať a od­porovať ani všet­ci vaši protiv­níci. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuz­ní a priatelia, a nie­ktorých z vás usmr­tia.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 lebo ja vám dám ús­ta a múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou ob­stáť ni­ktorí vaši protiv­níci.

Evanjelický

15 lebo ja vám dám ús­ta aj múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať a od­porovať ani všet­ci vaši protiv­níci.

Ekumenický

15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť.

Bible21

15 Já sám vám dám výřečnost a moud­rost, pro­ti níž ne­odo­lá a ne­ob­sto­jí žádný z vašich pro­tivníků.